Zbiór porad Do Celu !

Wybór odpowiedniej dyscypliny

Zdecydowanie się na konkretny sport nie jest prostym zadaniem, szczególnie w młodym wieku. Rodzice nie powinni więc naciskać zbytnio na dziecko, by to od samego początku wiedziało, w którym kierunku zmierzają jego zainteresowania. Potencjał i możliwości osiągniecia sukcesów w danym sporcie może skutecznie ocenić przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego, który ma dostęp do porównania dziecka z jego rówieśnikami i umiejscowienia go na skali.
Jeśli chodzi o dzieci, które nie mają wielkiego talentu do sportu ani nie przejawiają chęci ich nabycia, nie można jako rodzić doprowadzić do sytuacji, w której dziecko celowo unika zajęć z wychowania fizycznego. Efekty masowego wypisywania swoich dzieci z tych zajęć są jedną z przyczyn coraz gorszych wyników wydolności młodych pokoleń, ale także niewątpliwie przyczyniają się do plagi otyłości i cukrzycy wśród najmłodszych. Uprawianie jakiegokolwiek sportu dla samego faktu trenowania i regularnego ruchu powinno być wystarczającym powodem dla wysłania dziecko na zajęcia WF.